Välkommen till Bergsala


BERGSALAGRUPPEN

I Kungsbacka ligger koncernens moderbolag, Bergsala Holding AB, samt dess dotterbolag Bergsala AB, Bergsala Handic AB och Bergsala SDA AB.

Inom koncernbolagen är vi runt 150 anställda och vi omsätter en bit över två miljarder svenska kronor om året. Koncernen omfattar flera distributionsbolag, några med egna dotterbolag. Bergsala Holding äger också tillsammans med engagerade delägare ett antal bolag inom spelutveckling och publishing.

Bland distributionsbolagen präglas verksamheten av Nintendo som utgör huvuddelen av vår verksamhet. Vidare distribuerar vi även andra tv-spel och tillbehör samt leksaker och hemelektronik.

DISTRIBUTIONSBOLAG INOM KONCERNEN

Bergsala Holding äger fem distributionsbolag med gemensamma logistik- och IT-system.SPELUTVECKLARE OCH PUBLISHERS

Bergsala Holding äger två koncerner aktiva inom spelutveckling och publishing. Inom dessa finns två utvecklare och tre publishers.©2019 Bergsala Group, All rights reserved