Skip to main content

Producentansvar

Recipo

Producentansvar för elektronik och batterier innebär att alla företag som producerar och säljer elektronik ska bidra till kostnaderna för insamling och återvinning av produkkterna. Producentansvaret har sin grund i ett EU-direktiv från 2005 som syftar till att bidra till ökad hållbarhet.

På Bergsala tar vi vårt ansvar för de elektronikprodukter som vi sätter på marknaden. Så pass mycket att vi är del av Styrelsen på Recipo Ekonomisk Förening, ett nationellt godkänt insamlingssystem för elektronik och batterier. Vi vet att den insamlade elektroniken kommer omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt. Att elektronikprodukter inte blir till avfall, utan i stället cirkuleras till att bli nytt material som sen blir till nya produkter. Det är Recipos vision, och den tror vi också på.

Recipo grundades i Sverige år 2007 på initiativet av deras medlemmar, som ville skapa en konkurrenskraftig utmanare med målsättningen att effektivisera processen för producentansvar av elektronik och batterier. Idag finns Recipos insamlingssystem i Sverige, Danmark och Norge. Genom deras egen plaståtervinningsanläggning, Recipo Material, återvinns plasten från elektronik, som cirkuleras tillbaka till bland annat, elektronikindustrin. Recipo tillsammans med deras kunder skapar framtidens cirkulära elektronikindustri. Det är vi på Bergsala stolta att vara del utav.

Recipo Material är ett stort steg mot att förverkliga vår vision om ett hållbart samhälle där elektronik inte blir avfall utan cirkuleras i nya produkter. Vi är den första plaståtervinningsanläggningen som ägs och drivs av ett insamlingssystem.

Recipo

Förpackningslagen i korthet: Sedan 1994 gäller förpackningslagen i Sverige. Målet med lagen är att se till att vi använder så lite förpackningar som möjligt. Att de förpackningar som ändå används kan återanvändas. Att de förpackningar som används men inte kan återanvändas samlas in och återvinns. De företag som måste uppfylla lagens krav kallas Producenter av avfall – eller bara Producenter. Till Producenter räknas de företag som själva förpackat varor eller fört in färdigförpackade varor till Sverige som sedan säljs på den svenska marknaden. Även de företag som är specialiserade på att sälja egentillverkade eller importerade förpackningar är Producenter enligt förpackningslagen.

Bergsala tar sitt ansvar gällande förpackning genom TMR.

TMR har sedan 2005 ansvarat för att sina kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Vi organiserar producenters ansvarsuppfyllnande, samlar in förpackningar och återvinner insamlat material. Förpackningar i papper, metall och plast samlas in, återvinns och får ett nytt liv.

Läs mer om TMR