Skip to main content

Integritetspolicy

Bergsala AB, Box 10204, 434 23 Kungsbacka, Sverige respekterar din personliga integritet och skyddar därför den information vi får från dig. Vänligen läs igenom denna webbpolicy för mer information.

Bergsala AB har webbplatser via ett flertal domännamn (bland annat www.bergsala.se) och kommer från tid till annan utöka antalet webbplatser. Vänligen notera att denna policy endast berör webbplatser publicerade och underhållna av Bergsala AB och inte webbplatser som vi länkar till.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Bergsala behandlar dina personuppgifter när du skickar in en fråga gällande service- och garantiärenden, samt när du anmäler dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev. Detsamma gäller om du skickar in en arbetsansökan eller på annat vis kontaktar oss via e-post.

Förutom detta använder vi oss även av kakor för att samla in generell information om våra besökare. Läs mer om detta under kakor.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du skickar en fråga om service eller garanti så lämnar du ditt namn och din e-postadress. Om du lämnar telefonnummer och/eller adress behandlar vi även dessa. Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev lämnar du ditt namn och din e-postadress. Vid de tillfällen vi håller tävlingar begär vi in adress och telefonnummer från vinnare för att kunna skicka ut priser. Vår grundinställning är att vi aldrig ska samla in mer data om dig, än vad som krävs för att uppfylla våra åtaganden mot dig. Enligt punkten ovan är dessa åtaganden att kunna förmedla nyheter till dig i vårt nyhetsbrev eller att kunna behandla ett service- eller garantiärende eller slutligen att kunna behandla din arbetsansökan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du skickar in en fråga till vår serviceavdelning behöver vi ett sätt att kontakta dig på för att kunna leverera ett svar. I vanliga fall krävs endast ett namn och en e-postadress, men i de fall en defekt produkt skickas in till oss för reparation behöver vi även veta din adress, samt telefonnummer för avisering, när produkten ska skickas tillbaka.

För att vi ska kunna leverera vårt nyhetsbrev till dig behöver vi lagra din e-postadress tillsammans med ditt namn.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till någon tredje part. Delning av dina personuppgifter kan ske internt i de fall en fråga behöver besvaras av en annan person än den som mottog den. Namn och e-postadress som lämnas vid registrering av nyhetsbrev delas inte med någon utöver den som skickar ut nyhetsbrevet.

I de fall du som besökare är inloggad på Google så kommer denna plattform att registrera de sidor du besöker på vår webbplats. Hur detta datautbyte är utformat kan du läsa mer om i respektive googles användaravtal. I många fall går det även att styra vilken information som delas. Läs mer om detta under kakor.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tills vi besvarat din fråga eller reparerat din produkt, och fått bekräftelse på att svaret/reparationen är godtagen. Eller upp till 12 månader om inget godkännande erhållits. Ett undantag är i de fall då en betalning utgått för till exempel en reparation, då sparas dina uppgifter i sju år på grund av gällande bokföringslagstiftning. För nyhetsbrevet gäller att vi sparar dina uppgifter tills dess att du väljer att säga upp dig från vårt nyhetsbrev.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bergsala. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Bergsala. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller fel, eller vill bli raderad från våra system, kan du vända dig till Bergsala och skriftligen begära ändring eller radering. Du har även rätt att vända dig till rådande tillsynsmyndighet utifall du anser att vi brustit i vår hantering av dina personuppgifter.

Länkar

På Bergsalas webbplats www.bergsala.se finns det länkar till andra webbplatser, dessa innefattas inte av vår webbpolicy. För mer information om andra webbplatsers webbpolicy bör du läsa igenom deras villkor innan du delar med dig av personlig data.

Säkerhet

Det finns tyvärr alltid en risk med att lämna ut personuppgifter över internet. Inga system är helt säkra. Vi på Bergsala har dock vidtagit, och kommer fortsätta vidta, alla rimliga säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter så säkra som möjligt.

Kontakt

Om du vill veta vilken information vi har om dig, eller vill uppdatera sagd information, alternativt bli raderad från våra system behöver du skicka ett fysiskt brev till nedanstående adress. Brevet måste innehålla ditt namn, samt e-postadress, eller annan information som du vid ett tidigare tillfälle delat med dig av till oss. Då vi kontinuerligt raderar personlig data enligt ovanstående är det dock inte säkert att vi kommer att hitta dig i våra system. I de fall du valt att bli raderad från våra system kommer vi inte att återkoppla till dig, detta då detta är omöjligt för oss att göra det efter att vi raderat alla spår av dig i våra system.

ATT: Bergsala Dataskyddsombud
Box 10204
434 23 Kungsbacka
Sverige