Velkommen til Bergsala

I Kungsbacka ligger konsernets moderselskap, Bergsala Holding AB, Bergsala AB, Bergsala Handic AB samt selskapet for felles administrasjon og eiendomsforvaltning, Bergsala Administrationsservice AB.

Konsernet har cirka 50 ansatte og det omsettes for litt over 500 millioner svenske kroner i året.

Virksomheten preges selvfølgelig av Nintendo, som utgjør hoveddelen av virksomheten, men utover Nintendos egne produkter arbeides det også med andre spennende produkter, varemerker og virksomheter som du kan lese mer om på denne nettsiden.

Bergsala AB ble etablert i 1976 og allerede i 1981 startet samarbeidet med Nintendo, noe som gjør selskapet til Nintendos eldste samarbeidspartner utenfor Japan. Bergsala AB er aktive i Norden og i de baltiske statene.

Bergsala Handic AB ble etablert i 1988 og er først og fremst en virksomhet innen hjemmeelektronikk og kommunikasjonstilbehør.

I tillegg til de heleide selskapene har Bergsala et eksklusivt utvalg av veldig interessante selskaper sammen med engasjerte deleiere som virkelig brenner for sine produkter og handelsområder. Til sammen dekkes et virksomhetsområde som strekker seg fra utvikling av spillidéer, markedsføring og distribusjon til salg av ferdige spill både via digital nedlasting og på tradisjonelt vis. Du kan lese mer om disse selskapene her på denne nettsiden og, naturligvis, på selskapenes egne nettsider.