Skip to main content

Thunderful Group

Thunderful Groups övergripande mål är att tillhandahålla högkvalitativa spelupplevelser.

Thunderful Group grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful för att skapa en ny stark aktör inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Som enad koncern verkar Thunderful Group inom spelindustrins samtliga segment.

Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus utvecklar, förlägger och distribuerar Thunderful Group högkvalitativa underhållningsprodukter med fokus på spel baserade på egna och andras rättigheter.

Koncernens verksamhet är indelad i två affärssegment: Thunderful Games med verksamhet inom utveckling, förläggning och försäljning av spel, samt Thunderful Distribution med verksamhet inom distribution och försäljning av spelkonsoler, spel, speltillbehör och leksaker.

Aktien (THUNDR) är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Besök den officiella sidan