Bergsala Holding

Bergsala Holding AB är moderbolaget för hela Bergsala-koncernen.

Företaget delar kontor med Bergsala AB, Havsskatten AB och Bergsala Handic AB. Kontoret är beläget strategiskt nära E6:an och koncernens huvudlager.

Bergsala Holding representerar också koncernen i övriga verksamheter, så kallade joint ventures, det vill säga delägda bolag.