Thunderful

Thunderful AB grundades i december 2017 som ett moderbolag för de Göteborgsbaserade spelutvecklarföretagen Image & Form International AB och Zoink AB, två av de mest framgångsrika veteranerna inom svensk spelindustri.

Läs mer om Thunderful på den officiella hemsidan.