Bergsala Holding

Bergsala Holding AB är moderbolaget för hela Bergsala-koncernen. Inom koncernbolagen är vi runt 150 anställda och vi omsätter en bit över två miljarder svenska kronor om året. Koncernen omfattar flera distributionsbolag, några med egna dotterbolag. Bergsala Holding äger också tillsammans med engagerade delägare ett antal bolag inom spelutveckling och publishing.

Bland distributionsbolagen präglas verksamheten av Nintendo som utgör huvuddelen av vår verksamhet. Vidare distribuerar vi även andra tv-spel och tillbehör samt leksaker och hemelektronik.


©2019 Bergsala Group, All rights reserved